1. Home
 2. Login
 3. View Cart
 4. Checkout
 5. Checkout

On/Off Switch - 1973-80 Moto Ski, 1972-73 Polaris, 1973-80 Ski Doo, & 1973-76 Sno Jet

On/Off Switch - 1973-80 Moto Ski, 1972-73 Polaris, 1973-80 Ski Doo, & 1973-76 Sno Jet

Ref: 176-107

Our Price:

   $12.95


Kill Switch - Moto-Ski/Ski-Doo Snowmobile 01-146, 33 Inch wire
Replaces OEM:
 • Boa-Ski #S-00-19-043
 • Bombardier #861-5008-00
 • Polaris #4110019
 • Sno-Jet #040450

  Fits Vintage Models:
  Moto-Ski:
 • 1973-75 Moto-Ski Cadet 250
 • 1973-74 Moto-Ski Capri 292
 • 1974-75 Moto-Ski Chimo 440
 • 1973 Moto-Ski F 296 / F 340 / F 440
 • 1974 Moto-Ski Futura 295
 • 1974-75 Moto-Ski Futura 340 / Futura 440
 • 1974 Moto-Ski Grand Sport 440
 • 1974-75 Moto-Ski Grand Sport TS 400
 • 1975 Moto-Ski Grand Sport TS 440
 • 1979 Moto-Ski Mirage 300 / Mirage 500
 • 1973 Moto-Ski S 399 / S 440
 • 1975 Moto-Ski Sonic 345 RV
 • 1979 Moto-Ski Spirit 250
 • 1980 Moto-Ski Spirit 250 M
 • 1976-78 Moto-Ski Spirit 250 M
 • 1973 Moto-Ski Zephyr 340 / Zephyr 440
  Polaris:
 • 1973 Polaris Charger 294 / Charger 398P / Charger 530
 • 1973 Polaris Colt 175 / Colt 244S / Colt 294 / Colt SS 294 / Colt SS 335
 • 1973 Polaris Custom 398 / Custom 530
 • 1973 Polaris Mustang 398 / Mustang 530
 • 1973 Polaris TX 294 / TX 335 / TX 398 / TX 432 / TX 500 LTD
 • 1972 Polaris TX Starfire 294 / TX Starfire 335 / TX Starfire 439 / TX Starfire 795
 • 1973 Polaris TX Starfire 295 / TX Starfire 340 / TX Starfire 440
 • 1972-73 Polaris TX Starfire 650
  Ski-Doo:
 • 1973-74 Ski-Doo Alpine 440ER / Alpine 440R
 • 1973-80 Ski-Doo Alpine 640ER
 • 1978-79 Ski-Doo Citation 300
 • 1980 Ski-Doo Elan 250
 • 1973-75 Ski-Doo Elan 250
 • 1975-79 Ski-Doo Elan 250 Deluxe w/bogies
 • 1978 Ski-Doo Elan 250 Deluxe w/slides
 • 1973-74 Ski-Doo Elan 250 SS
 • 1976 Ski-Doo Elan 250E
 • 1973-74 Ski-Doo Elan 250E / Elan 250T
 • 1976-79 Ski-Doo Elan 250M
 • 1974 Ski-Doo Elan 294 SS
 • 1975 Ski-Doo Elan 300 SS
 • 1973 Ski-Doo Olympic 300 w/bogies / Olympic 335 w/Bogies
 • 1973 Ski-Doo Olympic 340 / Olympic 340E / Olympic 340ES / Olympic 340S / Olympic 400 / Olympic 400E / Olympic 400ES / Olympic 400S / Olympic 440 / Olympic 440S
 • 1973 Ski-Doo Valmont 440ER / Valmont 440R
  Sno-Jet:
 • 1975-76 Sno-Jet Astro Jet
 • 1974 Sno-Jet Astro Jet 295 / Astro Jet 340 / Astro Jet 440
 • 1976 Sno-Jet Astro SS
 • 1974 Sno-Jet Astro SS 295
 • 1974-75 Sno-Jet Astro SS 340 / Astro SS 440
 • 1973 Sno-Jet SST 295 / SST 340 / SST 440 /
 • 1973 Sno-Jet Star Jet 292 / Star Jet 338 / Star Jet 433 w/Bogies / Star Jet 433 w/Slides
 • 1974 Sno-Jet Strato Jet
 • 1974 Sno-Jet Whisper Jet